Natisni

Inertizacijske komore

Inertizacijske komore  Inertizacijske komore

Inertizacijske komore se uporabljajo za delo brez prisotnosti vlage ali kisika, ki so nujno potrebne za delo z spojinami občutljivimi na zrak. Vakuumske komore so namenjene pakiranju, presipavanju, vzorčenju, tehtanju in ostalim manipulacijam farmacevtskih materialov pod določenimi atmosferskimi pogoji ali pa delu z nevarnimi (mikrobiološkimi OEB3, OEB4) materiali. Razširjena je tudi uporaba za shranjevanje surovin ali embalaže za zagotavljanje Ex zahtev.

S kombinacijo vakuma in inertnega plina zagotovimo visoko kvalitetne atmosferske pogoje. Komore so namenjene za:

  • inertizacijo surovin,
  • inertizacijo embalaže,
  • zaščita snovi, upravljalca in okolice,
  • tehtanje, vzorčevanje, pakiranje, sterilo,
  • negativni in pozitivni tlak,
  • z internim plinom (dušik).

Inertni plin

Zaradi nereaktivnosti se inertni plini pogosto uporabljajo za preprečevanje nezaželenih kemijskih reakcij. Na primer, molekularni dušik je molekularni inertni plin, ki se pogosto uporablja pri pakiranju surovin, saj zagotovi, da se med transportom surovina ne pokvari. Nobena bakterija ali gliva namreč ne more uspevati (se razmnoževati) brez reaktivnih plinov kisika ali ogljikovega dioksida, ki ju molekularni dušik izpodrine. Večina obstoječih celic na zemlji namreč za funkcioniranje potrebuje reakcije v katerih ti (reaktivni) plini sodelujejo. Najpomembneje je, da molekularni dušik kot inertni plin ne povzroči reakcije, ki bi potekala v surovini, prav tako ne povzroča kemijske reakcije v človeškem telesu. Tako se inertni plin uporablja kot konzervans pasivno, za preprečevanje biološkega razpada.