Ispis

Mjerenje relativne vlage i temperature

Svrha testa je sa mjerenjem dokazati, sa je sustav prozračivanja sposoban garantirati vrijednosti temperature i vlažnost zraka unutar projektiranih područja. Test se izvodi sukladno sa preporukama standarda ISO 14644-3.

Mjerenja se izvode u čistim prostorima, u kojima se izvode različiti proizvodni procesi. Zbog toga su obično sklopi prostora raspoređeni na zone sa različitim i kontroliranim parametrima temperature, te relativne vlažnosti zraka.

 Merjenje vlage in temperature

Sa obzirom na način izvođenja, razlikujemo:

Mjerenja relativne temperature i vlažnosti zraka u čistim prostorima, gdje se mjerenja izvode za mjeračima, koji imaju mogućnost vremenskog bilježenja rezultata. Mjerenje se izvede u svim kontroliranim prostorima, sa uvažavanjem zahtjeva standarda i potreba naručitelja.

Mjerenje distribucije temperature, ili temperaturni maping izvodi se sa temperaturnim logerima, sa svrhom dokazivanja pravilne temperaturne distribucije u skladištima sirovina i konačnih proizvoda. Broj mjesta mjerenja se odredi sa obzirom na veličinu prostora, mjerenje se može izvesti na više visinskih razina. Mjerenja se u prije-nastavljenim intervalima bilježe preko cijelog vremenskog razdoblja izvođenja mjerenja.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Testo, Vaisala, EBRO.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.

O Validacijah

Uz proizodnju opreme za čistu tehnologiju u Iskra Pio, izvodimo i validacije uređaja
Validiramo:
-    Čisti prostor
-    Vagaonice
-    Uzorkovaonice
-    LAF sobe
-    Sve vrste zaštitnih komora (razred I, II, III)
Za izvođenje validacija imamo osposobljen tim i godišnje kalibrirane mjerne naprave
Po odrađenoj validaciji izrađujemo i validacijski izvještaj (također i na engleskom jeziku), koji je prihvatljiv i za inspekcijske službe