Ispis

Vizualni dimni test

Svrha testa je pomoću vizualizacije kretanja zračne struje dokazati, da su primjerice ventilacijsko-filtracijski sustavi sposobni zaštititi kritično područje pred kontaminacijom sa česticama iz okoliša te ustanoviti, dali je smjer kretanja vertikalne (jednosmjerne/laminarne) zračne struje homogena ispod cijele distribucijske površine filtera.

Dimni test

To je najjednostavnija i najdjelotvornija metoda otkrivanja neželjenih mrtvih zona, zračnih džepova,  te za prikaz puta zračnih struja od mjesta upuha, do odvoda iz prostora odnosno sprave. Isto tako u turbulentnim strujnim režimima sa vizualnim dimnim testom dokazujemo pravilnost smjera kretanja zračne struje između različitih zona pritiska (čisti prostori). Vizualni dimni test se izvodi sukladno sa preporukama ISO 14644-3 standarda.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Safex, Drager.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.

O Validacijah

Uz proizodnju opreme za čistu tehnologiju u Iskra Pio, izvodimo i validacije uređaja
Validiramo:
-    Čisti prostor
-    Vagaonice
-    Uzorkovaonice
-    LAF sobe
-    Sve vrste zaštitnih komora (razred I, II, III)
Za izvođenje validacija imamo osposobljen tim i godišnje kalibrirane mjerne naprave
Po odrađenoj validaciji izrađujemo i validacijski izvještaj (također i na engleskom jeziku), koji je prihvatljiv i za inspekcijske službe