Ispis

Mjerenje broja čestica u prostoru i klasifikacija prostora

Svrha testa je izmjeriti količinu prisutnih čestica u području izvođenja mjerenja, te sa obzirom na poznatu koncentraciju čestica postavimo čisto područje u jedan od poznatih razreda čistosti. Standardi, koji se u području europske unije najčešće upotrebljavaju su: ISO 14644-1 i cGMP Annex 1.

 Mjerenje broja čestica

Opširnije:Broj čestica

Ispis

Testiranje integritete filtera i brtvljenja mjesta brtvila

Svrha testa je utvrditi dali su HEPA filteri neoštećeni i pravilno ugrađeni te utvrditi brtvljenje mjesta brtvila (odgovaranje kućišta i površina nalijeganja).
Test se izvodi sukladno sa preporukama ISO 14644-3, koje propisuju izvođenje testa na dvije različite metode, koje spomenuti standard tretira kao jednakovrijedne.

 Mjerenje integritete filtera

Opširnije:Integritet filtera

Ispis

Vizualni dimni test

Svrha testa je pomoću vizualizacije kretanja zračne struje dokazati, da su primjerice ventilacijsko-filtracijski sustavi sposobni zaštititi kritično područje pred kontaminacijom sa česticama iz okoliša te ustanoviti, dali je smjer kretanja vertikalne (jednosmjerne/laminarne) zračne struje homogena ispod cijele distribucijske površine filtera.

 Dimni test

Opširnije:Dimni test

Ispis

Mjerenje količine zraka i određivanje broja izmjena

Svrha testa je izmjeriti količine zraka u prostoru, na temelju kojih je moguće sa obzirom na poznati volumen prostora izračunati broj izmjena zraka. Test se izvodi u skladu sa preporukama standarda ISO 14644-3.

  Mjerenje količine zraka

Opširnije:Količina zraka

Ispis

Dekontaminacijsko vrijeme – vrijeme uspostavljanja prvotnog stanja

Svrha testa je sa mjerenjem odrediti potrebno vrijeme, da se u prostoru, kojeg prethodno kontaminiramo sa česticama, stanje u njemu vrati u propisan razred čistosti. Test je smisleno izvoditi u čistim okolišima, u kojima su neujednačeni (turbulentni) strujni režimi i prostorima do razreda čistosti ISO 8.

 Mjerenje vremena dekontaminacije

Opširnije:Dekontaminacijsko vrijeme

Ispis

Mjerenje relativne vlage i temperature

Svrha testa je sa mjerenjem dokazati, sa je sustav prozračivanja sposoban garantirati vrijednosti temperature i vlažnost zraka unutar projektiranih područja. Test se izvodi sukladno sa preporukama standarda ISO 14644-3.

 Merjenje vlage in temperature 

Opširnije:Vlaga i temperatura

Ispis

Mjerenje svjetlosti

Svrha testa je sa mjerenjem dokazati odnosno provjeriti ako svjetlost u radnom području testirane naprave odnosno čistim proizvodnim prostorima odgovara projektnim zahtjevima konačnog korisnika.

 Mjerenje svjetlosti 

Opširnije:Svjetlost

Ispis

Mjerenje razlike tlaka između pojedinih prostora

Svrha testa je izmjeriti tlačne razlike između prostora, te zajamčiti pravilan smjer kretanja zraka. Test se izvodi u skladu sa preporukama standarda ISO 14644-3.

 Mjerenje razlike tlaka

Opširnije:Razlike tlaka

Ispis

Mjerenje buke

Svrha testa je sa mjerenje dokazati odnosno provjeriti dali je nivo buke u radnom području testirane sprave odnosno čistim proizvodnim prostorima niži od maksimalno dozvoljenog propisanog u projektnim zahtjevima korisnika.

  Buka

Opširnije:Buka

O Validacijah

Uz proizodnju opreme za čistu tehnologiju u Iskra Pio, izvodimo i validacije uređaja
Validiramo:
-    Čisti prostor
-    Vagaonice
-    Uzorkovaonice
-    LAF sobe
-    Sve vrste zaštitnih komora (razred I, II, III)
Za izvođenje validacija imamo osposobljen tim i godišnje kalibrirane mjerne naprave
Po odrađenoj validaciji izrađujemo i validacijski izvještaj (također i na engleskom jeziku), koji je prihvatljiv i za inspekcijske službe