Ispis

Brzina protoka zračnog toka

Izvodimo mjerenja brzine protoka zračnog toka u radnom području komore i ulazne brzine zračnog toka u komoru. Test se izvodi skladno sa preporukama standarda EN 12469:2000 i cGMP Annex 1.

 Mjerenje brzine protoka zraka

Prije testa smisleno rasporedimo mjesta za mjerenje, a način mjerenja ovisi o tipu zaštitne komore. Brzine moraju biti unutar kriterija prihvatljivosti. U primjeru prevelikoga odstupanja nastavimo radne parametre komore, ako je to moguće. Test se izvodi skladno sa preporukama standarda EN 12469:2000 i cGMP Annex 1.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Testo, Schiltknecht, TSI.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.