Ispis

Test brtvljenja kućišta - Izolatori, Zaštitne komore sa rukavicama.

Svrha testa je provjeriti brtvljenje kućišta zaštitnih komora i izolatora. Test se izvodi na sustavima, u kojim nema direktnog dodira sa proizvodom rada (tvari, proizvodi).

 Test brtvljenja izolatora

Da su sigurnosni uvjeti zagarantirani, sve radne operacije se izvode sa rukavicama, koje su namještene na prednjem staklu, koji se za potrebe unosa/iznosa opreme otvara. Test se izvodi skladno sa preporukama standarda ISO 10648-2:1994 € i ISO 14644-7:2004. izolatori djeluju u negativnom tlaku (otrovne tvari) i pozitivnom tlaku (aseptični procesi) sa obzirom na okolicu.

Navedeni standardi predviđaju tri različite metode testiranja: 

  •          Kisikova metoda
  •          Metoda sa promjenom tlaka
  •          Metoda sa konstantnim tlakom.

Test brtvljenja izvodimo na sve tri metode.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Alita, Testo, Vaisala, Vögtlin, PBI.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.