Ispis

Mjerenje broja čestica i klasifikacija radnog prostora

Brojenje čestica u radnom prostoru izvodimo sa izokinetičkom sondom. Čisti prostor odgovara zahtjevima standarda ISO 14644-1 ili cGMP Annex1.

 Štetje delcev v komori Sonda za mjerenje broja čestica

Kod izvedbe mjerenja postavimo izokinetičku sondu brojača čestica na prije određena mjesta mjerenja i izmjerimo propisani volumen zraka. Mjesta za mjerenje moraju biti jednakomjerno porazdijeljena po površini čistog prostora. Nakon mjerenja prostor umjestimo u razred čistosti, kojeg postiže.

Mjerenja izvodimo sa laserskim brojačima čestica i posebnom izokinetičkom sondom, sa pomoču koje, sa obzirom na prije određena mjesta izvedemo uzorkovanje zraka. Broj mjernih mjesta, broj ponavljanja mjerenja i isto vrijeme uzorkovanja, je određeno sa obzirom na projektirani razred čistosti. S obzirom na osnovne zahtjeve standarda, može se na želju kupaca povećati broj mjernih točaka, kao i vrijeme uzorkovanja.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Lighthouse, TSI.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.