Ispis

OEL TEST – Ispostavljenost operatera kod rada

Glavna svrha OEL testa je dokazati, da ugrađena oprema (zaštitne koomore, izolatori, tehtalnice...) smanji prisutnost potencijalno opasnih čestica u zraku u vremenu radnih procesa sa materijama u obliku praha.

 Uzorčna crpka zraka

Opširnije:OEL TEST

Ispis

KI DISCUS TEST - test zaštite operatera i okolice po EN 12469:2000

KI DISCUS test bio je razvijen sa svrhom , da se omogući provjeravanje zaštite odnosno zaštitnog standarda (kao navodi standard) za operatere, produkte i okolicu, gdje predstavlja potencijalnu opasnost kontaminacija iz zaštitnih mikrobioloških i citostatičnih komora razreda I. i II. Test se izvodi skladno sa EN 12469:2000 standardom.

 KI DISCUS test

Opširnije:KI DISCUS TEST

Ispis

Brzina protoka zračnog toka

Izvodimo mjerenja brzine protoka zračnog toka u radnom području komore i ulazne brzine zračnog toka u komoru. Test se izvodi skladno sa preporukama standarda EN 12469:2000 i cGMP Annex 1.

 Mjerenje brzine protoka zraka

Opširnije:Zračni tok

Ispis

Test brtvljenja kućišta - Izolatori, Zaštitne komore sa rukavicama.

Svrha testa je provjeriti brtvljenje kućišta zaštitnih komora i izolatora. Test se izvodi na sustavima, u kojim nema direktnog dodira sa proizvodom rada (tvari, proizvodi).

 Test brtvljenja izolatora

Opširnije:Test brtvljenja kućišta

Ispis

Mjerenje broja čestica i klasifikacija radnog prostora

Brojenje čestica u radnom prostoru izvodimo sa izokinetičkom sondom. Čisti prostor odgovara zahtjevima standarda ISO 14644-1 ili cGMP Annex1.

 Mjerenje broja čestica u komori

Opširnije:Štetje delcev

Ispis

Testiranje integritete filtera i brtvljenja mjesta brtvila

Test izvodimo sa upotrebom dviju metoda – metodom sa upotrebom brojača čestica i hladnog aerosol generatora te metodom sa upotrebom fotometra.

Opširnije:Integriteta filtrov

Ispis

Vizualni dimni test

Sa dimnom patronom ili markerom zračnog toka provjerimo dali je zračni tok laminaran, bez povratnih tokova i turbulencija.

Dimni test sa dimnom patronom

Opširnije:Dimni test