Ispis

Vaganje

Vaganje Vaganje Vaganje

Vagaonice omogućavaju zaštitu operatera pri radu s opasnim tvarima. Pojedini uređaji su prilagođeni željenoj tehnologiji. Zaštitna čista kabina – vagaonica, namjenjena je manipulaciji s osjetljivim, zdravlju škodljivim praškastim substancama.
Vaganje s pomoću namjenske opreme i automatskih vaga je računalno vođeno i kontrolirano vezano na tehnološki proces.

Kabina sa svojim načinom djelovanja nudi trajnu zaštitu:

  1. štiti operatera od prekomjernog udisanja zdravlju škodljivih prašnih dijelova ili aerosol, koji se generiraju pri manipulaciji sa rizičnim materijalom unutar kabine
  2. štiti okolicu kabine na način, da ne dopušta raznošenje praškastih dijelova izvan manipulativnog područja kabine
  3. štiti otvorene sirovine pred vanjskom kontaminacijom

Automatizirani sistem za vaganje

  1. Omogućena je kompletna logistička podrška procesa vaganja s mogućnošću integracije s poslovnim (MES) i skladišnim (WMS) sistemom
  2. Fleksibilna konfiguracija (distribuirane V/I jedinice)
  3. Mogućnost samostalnog rada s lokalnim serverom u primjeru kada nivo 3 nije povezan (princip agenta)

Vaganje Vaganje Vaganje

Vaganje Vaganje Vaganje