Ispis

Ultrazvočni generator

 Slika generatorjev  Regulacijska enota - Vgradnja v kaseto  Regulacijska enota - Vgradnja v kaseto

Ultrazvočni generator zagotavlja visokofrekvenčno energijo. Oprema se sestoji iz niza elektronskih sklopov, kateri pretvarjajo omrežno električno energijo v visokofrekvenčno-ultrazvočno energijo. Osnovni princip naših sodobnih ultrazvočnih generatorjev je ta, da konstantno zagotavljajo maksimalno izhodno moč. Mehanski efekt ultrazvočnega pranja lahko variira, glede na različne pogoje v kadi: temperatura v tekočini, koncentracija medija, površinska napetost medija, itd. Efekt ultrazvočne kavitacije je lahko zmoten tudi z različnimi predmeti in njihovimi težami, kateri se čistijo. Prav tako lahko že različen nivo tekočine vpliva na učinkovito delovanje ultrazvoka. Tem in podobnim spremembam se uspešno prilagajamo s pomočjo mikroprocesorske regulacije, IGBT preklopnikov in ostalih elektronskih sklopov, kateri neprekinjeno spremljajo spremembe v kadi. Vezano na spremembe se menja frekvenca, tako da imamo vedno maksimalno kavitacijo v kadi. Sistem plavajoče frekvence (nihanje okoli resonančne frekvence) - "sweeping", preprečuje nastajanje mrtvih mest na katerih je močno zmanjšana kavitacija. Prav tako preprečimo vzbujanje pločevin na njihovem resonančnem področju. Na ta način so predmeti enakomerno oprani po celi površini, brez stranskih efektov (nezaželen hrup pločevin). Vsi ultrazvočni generatorji so opremljeni z EMC filtri, v skladu z EN normami. Za spremljanje delovanja ULTRAZVOČNI generatorja je le-ta opremljen s kontrolnimi lučmi, katere lahko vizualno kontroliramo. Zraven čelnih plošč ultrazvočnih generatorjev vgradimo števec obratovalnih ur. Za dodatno indikacijo in nastavitev ultrazvočnega valovanja se poleg lahko vgradi krmilna regulacijska enota.

Krmilno regulacijska enota

Splošno

Krmilno regulacijska enota nam služi za spreminjanje in nastavljanje moči ter načina delovanja posameznega ultrazvočnega generatorja. Z napredovanjem mikroprocesorske tehnologije, je omogočeno enostavnejše krmiljenje in reguliranje ultrazvočnih generatorjev. S tem zagotovimo, večji izkoristek ultrazvočnih pretvornikov in kvalitetnejše pranje.

Delovanje

Krmilno regulacijska enota za ultrazvočni generator deluje na osnovi mikrokontrolerja ST6265. Krmilno regulacijska enota komunicira z ultrazvočnim generatorjem. Med komuniciranjem se opravlja postopek meritve na močnostnem delu ultrazvočnega generatorja. Nato krmilno regulacijska enota posreduje podatke krmilni enoti ultrazvočnega generatorja, da krmili močnosti del ultrazvočnega generatorja.

Uporaba

Programiranje moči ultrazvočnega generatorja vršimo s tremi pari tipk.

  1. Program delovanja izbiramo s pritiskanjem spodnjega para tipk +/-
  2. Izbiro ultrazvočnega generatorja vršimo z srednjima paroma tipk +/-.
    S tem nastavimo ultrazvočni generator na katerega želimo vplivati (npr. številka 1 na LED prikazovalniku prikazuje prvi ultrazvočni generator v kadi 1)
  3. Nastavljanje moči vršimo s zgornjima paroma tipk +/-, istočasno lahko na levi strani spremljamo in spreminjamo moč ultrazvočnega valovanja
  4. Zagon in izklop ultrazvočnega generatorja vršimo s tipko START/STOP

UZ generatorji  k 2 b

Nastavitve

Za boljši izkoristek in učinek ultrazvočnega valovanja je potrebno spreminjati osnovno frekvenco ter frekvenčni pas v katerem bo ultrazvočni generator deloval. Krmilno regulacijska enota ima za ultrazvočni generator možnost nastavljanja - programiranja osnovne frekvence, frekvenčnega pasa ("sweepinga") ter utripanje ultrazvočnega generatorja. Nastavljanje naštetih parametrov je potrebno, ker karakteristika ultrazvočnih pretvornikov ni vedno enaka oziroma se zaradi fizikalnih pojavov spreminja. Ob daljšem delovanju ultrazvočnega valovanja se pojavljajo razni vozli v pralnem mediju, manjši predmeti se lahko poškodujejo ali pa celo padejo iz pralne kadi. Zaradi tega se ultrazvočni generatorji vzbujajo s kratkimi prekinitvami.

Povezava

Krmilno regulacijska enota preko močnostnega dela ultrazvočnega generatorja meri tok, ki teče skozi ultrazvočni generator. Na podlagi tega krmilna regulacijska enota izračuna moč delovanja ultrazvočnega generatorja. Krmilno regulacijska enota potem preko RX/TX sponke posreduje digitalne podatke za delovanje krmilnega dela ultrazvočnega generatorja.

Opcije

V Iskri PIO d.o.o. vam nudimo dve vrsti krmilno regulacijskih enot:

  1. Krmilna regulacijska enota za vgradnjo v kaseto. Kaseta je v tem primeru vgrajena v elektro omaro, ki je ločena od pralne naprave. V kaseti so poleg vgrajeni moduli ultrazvočnih generatorjev
  2. Krmilna regulacijska enota za vgradnjo na panel. Krmilna regulacijska enota je v tem primeru vgrajena na panel oziroma vrata elektro omare, ki je v sklopu pralne naprave. Moduli ultrazvočnih generatorjev pa so vgrajeni znotraj elektro omare.