Ispis

Sistemi s više kada

Napravu u cijelosti izrađujemo po narudžbi, na podloui vaših želja, predmeta koji se čiste, raspoloživog prostora, itd.

Sistem z več kadmiSistem z več kadmiSistem z več kadmi

Uporaba

Sistemi z več kadmi se v osnovi uporabljajo za ultrazvočno pranje, izpiranje z vodovodno vodo iz omrežja in sušenje. Kot opcija je lahko poleg tega omogočeno še izpiranje v demineralizirani vodi in izpihovanje. Proces poteka v posameznih kadeh, predmeti pa se ročno prenašajo v namenskih košarah.

Konstrukcija

Naprava se v grobem sestoji iz kadi, pulta, ogrodja, zapirnih pločevin in pokrovov. Elektro omara je lahko vgrajena ali v sklop naprave ali ločeno od naprave, npr. v drugem prostoru, ter z njo kabelsko povezana. Ultrazvočno valovanje zagotavljajo ultrazvočni potopni pretvorniki ali ultrazvočni prirobični pretvorniki, ki so kabelsko povezani z ultrazvočnimi generatorji, vgrajenimi v elektro omaro.

Vsi sestavni deli ultrazvočne pralne naprave izpostavljeni vodi oz. čistilnemu sredstvu, kot tudi ogrodje z zapirnimi pločevinami so izdelani iz nerjaveče pločevine.

Naprava je izdelana v skladu s predpisi po veljavni zakonodaji. Celotna naprava, zlasti delovno območje ter ustrezni delovni in krmilni elementi pa so konstruirani po novih ergonomskih zahtevah in predpisih. Posluževanje naprave od delovnega osebja ne zahteva posebno fizično obremenitev. Konstrukcija ustreza zahtevam vzdrževanja; enostavna zamenljivost vzdrževanih delov, dostopnost omenjenih delov in s tem samega dela, itd.

Primer tip UZS-041

Sistem je sestavljen iz štirih kadi:

  1. Kad - ultrazvočno čiščenje, vgrajeni so ultrazvočni potopni pretvorniki, moči P = 2×1 kW, in grelci, moči P = 2.5 kW
  2. Kad - izpiranje v navadni vodi,
  3. Kad - izpiranje z demineralizirano vodo
  4. Kad - toplozračno sušenje


Elektro omara je samostoječa na transportnih kolesi in kabelsko povezana z napravo. Poleg je vgrajena enota za pripravo demineralizirane vode.

Primer tip UZN - 031 - 350

Sistem je sestavljen iz treh kadi:

  1. Kad - ultrazvočno čiščenje, vgrajeni so ultrazvočni potopni pretvorniki moči P = 3×1 kW in grelci moči P = 3×3 kW
  2. Kad - izpiranje
  3. Kad - izpiranje s tuširno pištolo ali izpihovanje z izpihovalno pištolo


Zaradi lažje manipulacije s košarami sta pri straneh naprave vgrajena podesta. Celotna ultrazvočna pralna naprava je vstavljena v lovilno posodo. Elektro omara je vgrajena v sklopu naprave.