Ispis

Manipulatori

Manipulator Manipulator Manipulator

Manipulatori su uređaji koji zamjenjuju ručni rad, za tu namjenu nudimo:

  • dizala koja omogućavaju dizanje i okret;
  • lijevak koji se nalazi na stanicama za vaganje
  • platforma za vaganje kontejnera (1200 i 800 litara) i posude (200 i 100 litara)
  • kolica za pranje lijevka
  • oprema po zahtjevu naručitelja

Manipulator Manipulator Manipulator

O specialnoj opremi

U razvojnom odjelu u sklopu programa izvodimo specijalne projekte vezano na potrebe naručitelja.

U odjelu je zaposleno 30 inženjera sa znanjem i iskustvom s područja konstruiranja i automatizacije.

Pri radu upotrebljavamo moderne alate (Pro Engineer, SIMATIC STEP 7, WinCC, Microsoft.NET tehnologije), koji omogućuju brz i kvalitetan proces razvijanja proizvoda