Ispis

Inertizacijske komore

Inertizacijske komore  Inertizacijske komore

Inertizacijske komore se koriste za rad bez prisutnosti vlage ili kisika, koji su nužno potrebni za rad sa spojevima osjetljivim na zrak. Vakuumske komore su namijenjene pakiranju, presipavanju, uzorkovanju, vaganju i ostalim manipulacijama farmaceutskih materijala u određenim atmosferskim uvjetima ili radu sa opasnim (mikrobiološkim OEB3, OEB4) materijalima. Proširena je i upotreba za pohranjivanje sirovina ili ambalaže za garantiranje Ex zahtjeva.

Sa kombinacijom vakuuma i inertnog plina garantiramo visoko kvalitetne atmosferske uvjete. Komore su namijenjene za:

  • inertizaciju sirovina,
  • inertizaciju ambalaže,
  • zaštitu tvari, operatera i okoliša,
  • vaganje, uzorkovanje, pakiranje, sterilu,
  • negativni i pozitivni tlak,
  • sa inertnim plinom (dušik).

Inertni plin

Zbog nereaktivnosti se inertni plinovi često upotrebljavaju za preprečivanje neželjenih kemijskih reakcija. Primjerice, molekularni dušik je molekularni inertni plin, koji se često upotrebljava pri pakiranju sirovina, jer garantira, da se tokom transporta sirovina ne pokvari. Nijedna bakterija ili gljiva naime ne može uspijevati (se razmnožavati) bez reaktivnih plinova kisika ili ugljičnog dioksida, koje molekularni dušik istisne. Većina postojećih stanica na Zemlji naime za funkcioniranje treba reakcije u kojih ti (reaktivni) plinovi surađuju. Najvažnije je, da molekularni dušik kao inertni plin ne prouzrokuje kemijske reakcije u tijelu čovjeka. Tako se inertni plin upotrebljava kao konzervans pasivno, za preprečivanje biološkog raspadanja.