Ispis

Nastavna čista soba

Nastavna čista soba Nastavna čista soba - stijena za RABS Model nastavne čiste sobe

Nastavna čista soba je prostor,  u kojem je sukladno sa zahtjevima smanjena količina nečistoća u  zraku. Naprava je samostojna te ju sastavljaju dvije odvojene komore sa različitim načinom kretanja zraka. Svrha naprave je simulacija različitih procesa za potrebe školovanja zaposlenih u farmaceutskoj industriji. Kroz te simulacije zaposleni upoznaju turbulentni i laminarni zračni tok te dobiju prva iskustva sa radom u čistim prostorima i radom sa RABS, prije nego što uđu u proizvodni proces.

Naprava omogućuje učenje u tri različite simulacije:  simulaciji reducirnog režima, radnog režima te simulaciji rada sa RABS. Zaposleni upoznaju turbulentni i laminarni zračni tok u reducirnom i radnom režimu. Tokom simulacije rada sa RABS, mora biti stijena za RABS postavljena na način, da pregrađuje laminarnu komoru po srijedi. Inače je pospremljena do stijene. Stijena za RABS ima ugrađene rukavice za simulaciju rada.

Željene režime jednostavno simuliramo sa upotrebom tri kontrolna panela.

TipNastavna čista soba
Zunanje dimen.
Š x D x V [mm]
2794 x 2822 x 2794
Dimenzije turbulentne komore
Š x D x V [mm]
2721 x 1352 x 2200
Dimenzije laminarne komore
Š x D x V [mm]
 2721 x 1334 x 2360
Max. poraba energije
[W]
6000
Brzina laminarnog zračnog toka u reducirnom režimu
 [m/s]
0,20
Brzina laminarnog zračnog toka u radnom režimu
 [m/s]
0,45
Napon
[V/Hz]
220/50
ABS. ulazni filtri H14
[dim.(mm)/pcs]
1135 x 535 x 105 / 5

Područja upotrebe:

 • mikrobiologija,
 • farmacija,
 • biotehnologija,
 • medicina,
 • laboratoriji za proučavanje i razvitak.

Tehničke karakteristike:

 • rastavljivi ALU okvir, ALU stropni paneli i panelne stijene, stijene iz PE stakla,
 • dvije odvojene komore: turbulentna i laminarna,
 • distribucijski strop u laminarnoj komori,
 • stijena za RABS simulaciju sa integriranim rukavicama,
 • simulacija radnog i reducirnog režima, te rada sa RABS,
 • zaklopci za kontroliranje ispusta zraka iz prostora,       
 • tri kontrolni paneli, instalirani u blizini vrata: glavni panel za upravljanje sa cijelom komorom i dva odvojena unutarnja panela za upravljanje svake komore,         
 • dobro osvjetljenje.