Drucken

Ultraschallgenerator

 Slika generatorjev  Regulacijska enota - Vgradnja v kaseto  Regulacijska enota - Vgradnja v kaseto

Ultraschallgenerator bereitstellt Hochfrequenzenergie. Die Ausrüstung besteht aus einer Reihe von elektronischen Komplexen, die das Stromnetz elektrische Energie in dem Hochfrequenz Ultraschallenergie umwandeln. Das Grundprinzip unserer modernen Ultraschallgeneratoren ist eine konstante maximale Leistung zu bereitstellen. Die mechanische Wirkung der Ultraschallreinigung kann variieren, abhängig von verschiedenen Bedingungen in der Wanne: die Temperatur der Flüssigkeit, die Konzentration des Mediums, die Oberflächenspannung des Mediums, etc. Die Wirkung von Ultraschallkavitation kann auf mit verschiedenen Objekten und deren Gewichte, die gereinigt werden, stört werden. Ebenso kann auch verschiedenes Niveau der Flüssigkeit auf der effiziente Wirkung des Ultraschall beeinflusst. Zu diesen und ähnlichen Änderungen einpassen wir mithilfe der Mikroprozessorsteuerung der IGBT-Schalter und andere elektronische Komponenten, die kontinuierlich überwachen Änderungen in der Wanne. Verbunden mit Änderungen wird die Frequenz verändert, sodass wir immer die maximale Kavitation in der Wanne haben. Das System der Floating Frequenz (Schwankung um die Resonanzfrequenz) - "sweeping", verhindert die Entstehung von toten Plätzen, in denen die Kavitation sehr reduziert ist. Prav tako preprečimo vzbujanje pločevin na njihovem resonančnem področju. Na ta način so predmeti enakomerno oprani po celi površini, brez stranskih efektov (nezaželen hrup pločevin). Vsi ultrazvočni generatorji so opremljeni z EMC filtri, v skladu z EN normami. Za spremljanje delovanja ULTRAZVOČNI generatorja je le-ta opremljen s kontrolnimi lučmi, katere lahko vizualno kontroliramo. Zraven čelnih plošč ultrazvočnih generatorjev vgradimo števec obratovalnih ur. Za dodatno indikacijo in nastavitev ultrazvočnega valovanja se poleg lahko vgradi krmilna regulacijska enota.

Krmilno regulacijska enota

Generell

Krmilno regulacijska enota nam služi za spreminjanje in nastavljanje moči ter načina delovanja posameznega ultrazvočnega generatorja. Z napredovanjem mikroprocesorske tehnologije, je omogočeno enostavnejše krmiljenje in reguliranje ultrazvočnih generatorjev. S tem zagotovimo, večji izkoristek ultrazvočnih pretvornikov in kvalitetnejše pranje.

Funktion

Krmilno regulacijska enota za ultrazvočni generator deluje na osnovi mikrokontrolerja ST6265. Krmilno regulacijska enota komunicira z ultrazvočnim generatorjem. Med komuniciranjem se opravlja postopek meritve na močnostnem delu ultrazvočnega generatorja. Nato krmilno regulacijska enota posreduje podatke krmilni enoti ultrazvočnega generatorja, da krmili močnosti del ultrazvočnega generatorja.

Gebrauch

Programiranje moči ultrazvočnega generatorja vršimo s tremi pari tipk.

  1. Program delovanja izbiramo s pritiskanjem spodnjega para tipk +/-
  2. Izbiro ultrazvočnega generatorja vršimo z srednjima paroma tipk +/-.
    S tem nastavimo ultrazvočni generator na katerega želimo vplivati (npr. številka 1 na LED prikazovalniku prikazuje prvi ultrazvočni generator v kadi 1)
  3. Nastavljanje moči vršimo s zgornjima paroma tipk +/-, istočasno lahko na levi strani spremljamo in spreminjamo moč ultrazvočnega valovanja
  4. Zagon in izklop ultrazvočnega generatorja vršimo s tipko START/STOP

UZ generatorji  k 2 b

Einstellung

Za boljši izkoristek in učinek ultrazvočnega valovanja je potrebno spreminjati osnovno frekvenco ter frekvenčni pas v katerem bo ultrazvočni generator deloval. Krmilno regulacijska enota ima za ultrazvočni generator možnost nastavljanja - programiranja osnovne frekvence, frekvenčnega pasa ("sweepinga") ter utripanje ultrazvočnega generatorja. Nastavljanje naštetih parametrov je potrebno, ker karakteristika ultrazvočnih pretvornikov ni vedno enaka oziroma se zaradi fizikalnih pojavov spreminja. Ob daljšem delovanju ultrazvočnega valovanja se pojavljajo razni vozli v pralnem mediju, manjši predmeti se lahko poškodujejo ali pa celo padejo iz pralne kadi. Zaradi tega se ultrazvočni generatorji vzbujajo s kratkimi prekinitvami.

Verbindung

Krmilno regulacijska enota preko močnostnega dela ultrazvočnega generatorja meri tok, ki teče skozi ultrazvočni generator. Na podlagi tega krmilna regulacijska enota izračuna moč delovanja ultrazvočnega generatorja. Krmilno regulacijska enota potem preko RX/TX sponke posreduje digitalne podatke za delovanje krmilnega dela ultrazvočnega generatorja.

Optionen

V Iskri PIO d.o.o. vam nudimo dve vrsti krmilno regulacijskih enot:

  1. Krmilna regulacijska enota za vgradnjo v kaseto. Kaseta je v tem primeru vgrajena v elektroomaro, ki je ločena od pralne naprave. V kaseti so poleg vgrajeni moduli ultrazvočnih generatorjev
  2. Krmilna regulacijska enota za vgradnjo na panel. Krmilna regulacijska enota je v tem primeru vgrajena na panel oziroma vrata elektroomare, ki je v sklopu pralne naprave. Moduli ultrazvočnih generatorjev pa so vgrajeni znotraj elektroomare.